Potrzebujesz Fachowej porady?
  1. « Wróc do 
  2. Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Reklamacja

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@acs.sklep.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, dowód zakupu przedmiotu, przedmiot reklamacji, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Odpowiedź zostanie wysłana do kupującego w ciągu 14dni od otrzymania prawidłowej postaci. Jeżeli oddział w Polsce nie uzna reklamacji oraz będzie miał wątpliwość i odeśle na reklamację do producenta gdzie rozpatrzenie reklamacji się przedłuży o takim przypadku kupujący zostanie poinformowany.

 

Zwrot

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny. Możliwe jest odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od dnia wysyłki towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową na wskazany adres do zwrotów lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@acs.sklep.pl

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru powstałe w wyniku korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

Koszty zwrotu towaru do sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy  ponosi kupujący.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

Adres do zwrotów:

Magazyn logistyczny ACS

ul. Ceramiczna 2

05-090 Rybie

tel: 797 108 109

Fundusze europejskie ACS auto części serwis